De Danske Gårdbutikker forside
Blomstergren - sommer
De Danske Gårdbutikker
genvejen til din gårdbutik
De Danske Gårdbutikker logo

Økologi: Hvad står Ø-mærket for?

Fakta om statskontrolleret økologi og Ø-mærket

Ø-mærket angiver, at varen er statskontrolleret økologisk. Mærket kan sættes på landbrugsvarer, der er dyrket ifølge EUs regler for økologisk landbrugsproduktion - herunder enkelte danske særregler - eller de danske regler for økologisk husdyrproduktion. Udenlandske økologiske fødevarer kan få mærket, hvis de er pakket og kontrolleret i Danmark.

Økologisk betyder, at der ikke er anvendt bekæmpelsesmidler i produktionen - på nær få undtagelser (f.eks. svovl). Kunstgødning er forbudt, og der må som hovedregel ikke anvendes gødning fra »ikke økologiske« dyr. Husdyrene får ingen vækstfremmere, og mindst 80% af foderet er økologisk (90% for køer, får og geder). Benmel og genmodificerede organismer (GMO) er heller ikke tilladt.

Ø-mærket er ikke baseret på en vugge-til-grav-vurdering - f.eks. stilles der ingen krav til materialer anvendt til emballering. Der må bruges ca. 38 udvalgte tilsætningsstoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det er kun 1/10 af, hvad der er tilladt i »ikke økologiske« varer.

Siden maj 2001 har det været muligt at Ø-mærke økologiske nonfood produkter med Ø-mærket, f.eks. juletræer og potteplanter. Fra 2004 vil det ligeledes være muligt at få økologiske opdrætsfisk. Ø-mærkningen er en frivillig ordning. Fødevareministeriet sikrer at reglerne overholdes.

Kilde: Informationscenter for Miljø & Sundhed


  
  


Informationscenter for Miljø & Sundhed

IMS er et uafhængigt informations-center om miljø, sundhed og forbrug. Centrets formål er at give forbrugerne let tilgængelig og handlingsorienteret information om miljø og sundhed samt at fremme en bred dialog om de risici, der knytter sig til forbrug.
Centeret er finansieret af offentlige midler, som bevilges via Miljøministeriet.

Du kan læse mere om økologi hos Informationscenter for Miljø & Sundhed.

 


Statskontrolleret økologisk

Økologiske fødevarer er produceret på en måde, så der tages særlige hensyn til miljø og dyrevelfæld.


Den økologiske kontrol med virksomheden foregår som en del af den almindelige fødevarekontrol. Herudover er der en særlig omfattende kontrol med den økologiske produktion mindst én gang om året.

Du kan læse mere om betingelserne for økologisk mærkning hos Fødevarestyrelsen.

 

Få vores nyhedsmail

Ønsker du at modtage vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig ved at klikke på vores link herunder.

Nyhedsbrevet udsendes når der er nyt fra gårdbutikkerne.

Tilmeld vores nyhedsmail