De Danske Gårdbutikker forside
Blomstergren - sommer
De Danske Gårdbutikker
genvejen til din gårdbutik
De Danske Gårdbutikker logo

Fakta om bier og honning

Vidste du det om bier og honning?

Bierne samler nektar fra blomsterne. De suger den op i honningmaven og sætter enzymer til nektaren.

Nektar har et højt vandindhold. Den inddampes, så vandindholdet kommer ned på under 20 %. Samtidig sker der en spaltning af sukkeret i nektaren, så der dannes druesukker og frugtsukker. Så er honningen færdig til at blive lagret i vokstavlerne. Bierne lægger et vokslåg hen over honningen, så den kan holde sig.

Honningen er biernes vinterforråd. Men biavleren høster honningen og fodrer bierne med sukker istedet. Bierne klarer sig fint på sukker.

Biavleren slynger honningen ud af vokstavlerne, den sies, røres og tappes på glas klar til brug.
Røringen skal sikre, at der bliver små krystaller i honningen. Hvis den ikke røres nok, kan krystallerne blive så store, at de kan smages på tungen. Men honningen fejler ikke noget.

Biavleren fjerner ikke noget fra honningen, og han blander ikke noget i sin honning. Det er et rent naturprodukt.

Honning består af druesukker og frugtsukker. Det indeholder lidt mineraler, proteiner og de naturlige smagstoffer, som stammer fra blomsterne. Derfor er honning forskellig alt efter hvilke blomster, bierne har hentet nektaren i.

Der er den lyse milde honning fra de gule rapsmarker. Den har tendens til at blive hård. Honningen fra hvidkløver er lidt kraftigere i smagen. Endelig er honningen fra lynghedeme stærkt smagende og blød. Meget af den honning, vi ser, er blandinger af honning fra mange blomster. Vi kan ikke helt styre biernes træk.

Nogle biavlere foretrækker at levere honningen til en honningcentral, som sørger for færdigbehandling og pakning. På honningcentralen varmes honningen forsigtigt op til ca. 40 grader, så den kan sies og røres og tappes på glas eller bæger.

Honning kan sælges med mange forskellige etiketter. Hovedparten af den danske honning sælges med etiketten fra Danmarks Biavlerforening.

For at få lov til at bruge etiketten, skal biavleren skrive under på, at han vil behandle sin honning ordentligt og levere en god vare. Såfremt honningen ikke er i orden, kan man klage til Danmarks Biavlerforening, som har pligt til at gøre noget ved sagen.

Levnedsmiddelkontrollen undersøger om biavleren følger »god hygiejnisk praksis«. Viste du det om bier:

  • En bi flyver 30.000 km på en liter honning 
  • En bifamilie bruger 8 kg honning som flybrændstof for at lave l kg honning til biavleren.
  • Der er ca. 6.000.000.000 honningbier i Danmark
  • I en mark med hvidkløver er der 400 - 500 millioner blomster pr. ha. De skal alle besøges af en bi for at sætte frø.
  • En bifamilie kan overvintre ved temperaturer helt ned til minus 45 grader 
  • En bidronning parrer sig med 6 - 8 droner, når hun er ca. l uge gammel. Hun opbevarer dronernes sæd i et sædgemme og er efter parringen i stand til at lægge æg i flere år. 
  • Duftstoffer er meget vigtige i bifamilien. Duftstoffer fra dronningen forhindrer dannelsen af nye dronninger i bifamilien. Duftstoffer holder sammen på bierne i en sværm.
  • Honningbier og silkesommerfugle er de eneste insektarter, der holdes som husdyr i større stil.
  • Bierne har et sprog. Biavlerne kan forstå en del af sproget. Når en bi har fundet et sted med mange blomster, kan den gennem bidansen fortælle andre bier i stadet afstand og flyveretning til blomsterne.Kilde: Dansk Biavlerforening - http://www.biavl.dk


  
  
De Danske Gårdbutikker logo

Dagens
gårdbutik

Livet på Landet
v/Tina Holm Pedersen
Nørre Espvej 6
6980 Tim

Livet på Landet er en vintage butik.

Besøg gårdbutikken her
 


Danmarks Biavlerforening

Danmarks Biavlerforenings formål er at arbejde for fremme af dansk biavl igennem information og uddannelse. Danmarks Biavlerforening arbejder aktivt for at forbedre forholdene for danske biavlere, sikre at dansk honning er et topkvalitetsprodukt, og for at sikre at dansk landbrugs afgrøder bliver tilstrækkeligt bestøvet.

Du kan læse mere om biavl hos Danmarks Biavlerforening.