De Danske Gårdbutikker forside
Blomstergren - sommer
De Danske Gårdbutikker
genvejen til din gårdbutik
De Danske Gårdbutikker logo

Fakta om får og lam

Fakta om får, lam og udbredte fåreracer i danmark

Fåret i Danmark

Fåret kom til Danmark som husdyr for ca. 6000 år siden. Fårene er blandt de første dyr, som mennesket tæmmede og gjorde til husdyr. Som husdyr er fåret udbredt over det meste af Verden. Fåret kan leve og trives, hvor der kan findes plantevækst, dog helst i form af græs.

De oprindelige får i Norden var af en type som kaldes nordiske korthalefår. Disse er i Danmark i historisk tid blevet helt erstattet af importerede fåreraser og udviklinger af disse. I alle øvrige nordiske lande findes varianter af korthalefårene endnu, ikke mindst på Island hvor de er enerådende.

Der ca. 100.000 moderfår i Danmark, som er fordelt på ca. 30 racer, med forskellige formål som til: Kød, mælke og uldproduktion, fordelt i store produktionsbesætninger med over 1000 får til helt små besætninger med kun enkelte dyr.

Får bliver ofte i nutiden brugt til at afgræsse grønne områder som foreksempel ved historiske steder og digerne ved den jyske vestkyst.

Hvor man tidligere holdt får for uldens skyld, er de fleste får i Danmark af racer, der er forædlede til en bedre kødafsætning. For disse racer er ulden et sekundært eller i enkelte tilfælde helt ubrugeligt, produkt.

Udbredte fåreracer i Danmark:

  • Merino Uldfår, samme som Rambouillet-får
  • Gotlandsk Pelsfår
  • Texel Kødfår
  • Klitfår, en gammel dansk race, også kaldet Dansk Landfår.


Andre racer:
  • Karakulfår

Gotlandske Pelsfår
Gotlandsk pelsfår stammer oprindeligt, som navnet siger, fra den svenske ø Gotland. Ofte anvendes det mere mundrette navn "Gotlændere".


I dag er det antalsmæssigt en af de mest almindelige racer i Danmark. Det gotlandske pelsfår finde desuden i bl.a. Sverige, Storbrittanien, Holland, Tyskland, New Zealand, Australien og er ved at blive indført i USA.

Kiltfår
Klitfår er en gammel dansk fårerace, der førhen gik under navnet Dansk Landfår.


Grunden til navneskiftet var, at den fra at være udbredt over det ganske land, efterhånden fortrængtes, så den kun var repræsenteret i de vestjyske klitområder. Her havde den hårdføre race længe det eneste opholdssted herhjemme, fordi den i det barske klima og på de ofte magre jorder klart var de importerede racer overlegen.

Klitfåret er i dag ekstremt truet med kun ca. 1100 dyr.

Biologiske fakta om får og lam
Et får (Ovis aries) er et pattedyr som er drægtig i 5 mdr. og føder almindeligvis 2 lam om foråret. Fåret klippes 2 gange årligt og giver 2 -10 kg uld om året afhængig af race. Ulden bruges til fremstilling af garn, og til filtning.

Et fårs unger kaldes som rådyrenes for lam. Et gimmerlam er et hunlam. Hannen hos får kaldes en vædder.

Kilde: Wikipedia, Den frie encyklopædi


  
  
To Lam på en bakkeskråning
To Lam på en bakkeskråning
 

Mere information om Får og Lam

Her kan du læse om de meste udbredte fåreracer i Danmark:

Fakta om Gotlandsk Pelsfår
Fakta om Klitfår

Du kan også finde flere informationer om får og lam her:

Foreningen Dansk Fåreavl
Foreningen for Gotlandske Pelsfår
 

De Danske
Gårdbutikker

De Danske Gårdbutikker er din guide til gårdbutikker i Danmark.

Find lokale gårdbutikker og se deres tilbud af kvalitetshåndværk, landbrugsprodukter og spændende aktiviteter.

Oversigt med gårdbutikker